Friday, November 27, 2009

'NORMALITY' - topic no. 1 of the project "ACTIV PERSPECTIVE XXI "

  List of participants in the "ACTIV PERSPECTIVE XXI" began to be written! It is not completed but, so far, the signals received from those who have confirmed participation, encourages us to make known the first details of the topics on which will be turned attention of all involved in project. Intercontinental nature of the project took shape, also.  We recall, the steps of contacting the core project collaborators "ACTIV PERSPECTIVE XXI" are the final term on December 31 but the gate remains open after this time for all who wish to express in the project even if later found his existence.
 With joy, announce the first challenge to the creativity of those involved in the exchange of ideas that it proposes "ACTIV PERSPECTIVE XXI".
 The first theme submitted to creative people who participate in the project is "normality".
 Of course, creativity, experience, imagination authors will worth in various forms this theme. That is why it will remain free, as these approach the personality into each of the participants in the shapes and "colors" they choose.
 Topic "normality" remains open until the end of January 2010, while which are expected to post on the site all the creators approaches , on E.mail address already announced: activ.spirit@yahoo.com.
 We are open to solutions to access and post material in other forms, if applicable. The basic idea is that they can be accessed on the dedicated project web spaces.Other topics to be made public soon.
 We believe that the experience of vision comparative approach in different fields of cultural and artistic, scientific, will be a great one and will give satisfaction to each of those will make a contribution to this approach but also those who will enjoy such creations made, in terms of intellectual and artistic challenges fans.
 We recall that for any clarifications and further details, do not hesitate to contact the same e mail address: activ.spirit@yahoo.com.
(E.S.)

" NORMALITATE"- provocarea nr. 1 a proiectului "ACTIV PERSPECTIVE XXI"

 Lista participanţilor la proiectul "ACTIV PERSPECTIVE XXI" a început să se scrie ! Ea nu este definitivată dar semnalele primite până acum de la cei care au confirmat participarea, ne încurajează să facem cunoscute primele detalii importante legate de subiectele asupra cărora se va îndrepta atenţia tuturor.
  S-a conturat şi caracterul intercontinental al proiectului.
 Facem precizarea că demersurile de contactare a nucleului colaboratorilor proiectului "ACTIV PERSPECTIVE XXI" au ca termen final data de 31 decembrie însă poarta rămâne deschisă şi după această dată pentru toţi cei care doresc să se exprime în cadrul proiectului, chiar dacă au aflat mai târziu de existenţa sa.
 Cu bucurie, anunţăm primele provocări adresate spiritului creator al tuturor celor care se implică în schimbul de idei pe care îl propune proiectul "ACTIV PERSPECTIVE XXI".
 Prima tematică supusă atenţiei creatoare a celor care participă la proiectul "ACTIV PERSPECTIVE XXI" este " NORMALITATE". Bineînţeles, creativitatea, experienţa, imaginaţia autorilor, va pune în valoare sub diverse forme această temă. Tocmai de aceea ea va rămâne liberă, ca şi următoarele, abordarea fiind sub semnul personalităţii fiecăruia dintre participanţi, în formele şi nuanţele pe care aceştia le aleg.
 Tematica "NORMALITATE" rămâne deschisă până la sfârşitul lunii ianuarie 2010, timp în care sunt aşteptate pentru postarea pe site toate abordările creatorilor, pe adresa de e-mail anunţată şi cunoscută deja:  activ.spirit@yahoo.com. Suntem deschişi soluţiilor de accesare şi postare a materialelor şi în alte formule, dacă este cazul. Ideea de bază este ca acestea să poată fi accesate pe spaţiile web dedicate proiectului.
 Următoarele tematici vor fi făcute publice pe parcurs.
 Avem convingerea că experienţa viziunii comparative a abordărilor din diverse domenii cultural - artistice, ştiinţifice, va fi una deosebită şi va oferi satisfacţii fiecăruia dintre cei care aduce o contribuţie la acest demers dar şi celor care vor savura rezultatele creaţiilor astfel realizate din perspectiva de iubitori ai provocărilor intelectuale şi artistice.
 Reamintim, pentru orice alte detalii şi precizări suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la aceeaşi adresă de e.mail: activ.spirit@yahoo.com.
(E.S.)