Monday, November 23, 2009

PROIECTUL "ACTIV PERSPECTIVE XXI" - LA START

  Conform programului stabilit, proiectul "ACTIV PERSPECTIVE XXI" debutează cu identificarea nucleului creatorilor care vor participa astfel la o acţiune culturală şi artistică inedită, ale cărei perspective pot fi, să recunoaştem, nebănuite.
  Începând cu 20 noiembrie, a început acţiunea de contactare a colaboratorilor proiectului ACTIV PERSPECTIVE XXI.
  Această activitate are ca termen final data de 31 decembrie însă poarta rămâne deschisă şi după această dată pentru toţi cei care doresc să se exprime în cadrul proiectului, chiar dacă au aflat mai tarziu de existenţa acestuia.
  ACTIV PERSPECTIVE XXI este un proiect cultural-artistic bazat pe libera opţiune a creatorilor din diverse domenii de a se alătura acestui demers.
  De asemenea, colaboratorii pot alege forma în care se vor exprima, eseuri, imagini, sunet, film, opinii, etc. pe marginea tematicilor care le vor fi puse la dispoziţie. Important rămâne ca acestea să corespundă posibilităţilor noastre tehnice de a le accesa şi a le posta pe siteul care devine astfel interfaţa între toţi cei implicaţi, precum şi între aceştia ca şi comunitate cultural-artistică on-line şi restul mapamondului.
  Limba folosită este opţiunea fiecăruia în cadrul proiectului.
  Graficienii, sculptorii, pictorii şi fotografii participanţi, dacă doresc, pot să adauge câteva comentarii la imaginile lucrărilor.

 http://activperspectivexxi.blogspot.com/ este o pagină dedicată în exclusivitate proiectului ACTIV PERSPECTIVE XXI.  Ea beneficiaza şi de accesare directă de pe siteul "ACTIV SPIRIT",  http://activspirit.fratia.se/# .
 Bineînţeles, toate materialele trimise de colaboratorii proiectului vor fi apărea şi pe pagina principală a blogului oficial ACTIV SPIRIT, http://activspirit.blogspot.com/ , iar prezenţa lor pe aceste siteuri va fi semnalată în comunicatele noastre de presă. Dorim astfel să obţinem cât mai multe reacţii şi să facem în aşa fel încât roadele eforturilor colaboratorilor proiectului să ajungă încă de la început, la un public cât mai numeros.

Câteva detalii tehnice ale proiectului:

Durata proiectului :
 20 noiembrie 2009 - 30 decembrie 2010, cu posibilitatea prelungirii
Descrierea proiectului:

1. Activitate culturală dezvoltată şi promovată on-line pe:
 - siteul Activ Spirit, http://activspirit.fratia.se/# ,
 - Blogul Oficial al "ACTIV SPIRIT",  http://activspirit.blogspot.com/ ,
 - domeniul dedicat exclusiv proiectului,  http://activperspectivexxi.blogspot.com/ .

2. Pol artistic şi de opinie, on-line, pe :

-siteul Activ Spirit,  http://activspirit.fratia.se/# ,
- http://activspirit.blogspot.com/ , blogul oficial al "ACTIV SPIRIT"
-domeniul dedicat exclusiv proiectului, http://activperspectivexxi.blogspot.com/

3. Activitate culturală iniţiată şi finalizată în Suedia prin agregarea contribuţiilor intelectuale, artistice,etc. arhivarea lor, elaborarea unui produs cultural tipărit şi imprimat pe suport electronic, (CD, DVD) şi promovarea acestora pe plan internaţional, având ca punct de pornire oraşul Stockholm.

Obiectiv principal :
  Crearea unui pol intercultural, calitativ, de schimburi de opinie şi artistice prin enunţarea lunară a unei teme pe marginea căreia să fie prezentate produse culturale, artistice, imagini, eseuri, comentarii şi analize semnate de intelectuali, artişti, personalităţi ale vieţii publice din România, Suedia şi din alte ţări.
   Realizarea în spaţiul suedez a unui produs cultural calitativ, original, plecând de la viziunea intelectualilor şi artiştilor din mai multe ţări şi continente, pe anumite teme date, care să evidenţieze diversitatea abordărilor umaniste, importanţa liberei exprimări şi a evaluării multiculturale a problematicilor societăţii contemporane în contextul globalizării. Posibilitatea apariţiei unui astfel de produs va fi de natură să releve calitatea şi importanţa acordată abordării multiculturale în societatea suedeză.

Obiectiv secundar:
  Implicarea calitativă în activităţile desfăşurate de Activ Spirit şi Frăţia şi focalizarea atenţiei mediului cultural-artistic, a opiniei publice.
                                             *
  Proiectul "ACTIV PERSPECTIVE XXI" este un experiment cultural original care se derulează între 20 noiembrie 2009 - 30 decembrie 2010, cu posibilitatea de a fi prelungit.
Din punct de vedere tehnic se va proceda la programarea pentru enunţarea, lunar, a unei teme cu caracter general care va fi propusă pentru abordare în diferite forme, la alegere (eseuri, comunicări ştiinţifice, lucrări grafice,caricaturi, fotografii, filme,inregistrări audio, etc.) viitorilor colaboratori - (intelectuali, artişti, scriitori, jurnalişti, istorici, cercetători în diverse domenii).
 Etapa urătoare este recepţionarea materialelor şi postarea lor pe site.
 Promovarea proiectului va debuta iniţial prin intermediul poştei electronice şi cu sprijinul mass media din Suedia şi România, urmând ca în luna ianuarie 2010 să fie înştiinţate despre proiect canalele media din toate ţările care vor avea participanţi la proiect.

Finalităţi şi perspective
- Realizarea unui produs cultural sub forma tipărită, prin imprimarea materialelor arhivate şi înregistrarea lor, pe CD sub sigla "ACTIV PERSPECTIVE XXI PROJECT - ACTIV SPIRIT" în doua etape a câte 6 luni (sfărşitul lunii iulie şi sfârşitul lunii decembrie 2010)
- Realizarea de materiale promoţionale şi de prezentare a produsului cultural obţinut
- Organizarea unui eveniment de lansare a produsului cultural
- Distribuirea produselor culturale obţinute către mediul artistic, instiţutii de cultură şi mass media.

Pentru mesaje, precum şi pentru orice alte detalii şi precizări suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de e.mail: activ.spirit@yahoo.com
Sunt aşteptaţi cu interes să-şi exprime disponibilitatea, intenţia de a participa, toţi cei care cred că au ceva de spus în cadrul unui asemenea proiect.
Coordonatorul proiectului - Emanuel Stoica

No comments: